ஹெல்த்
Published:Updated:

நலம் அறிய ஆவலா? நீங்களே செய்யலாம் டெஸ்ட்!

நலம் அறிய ஆவலா? நீங்களே செய்யலாம் டெஸ்ட்!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
நலம் அறிய ஆவலா? நீங்களே செய்யலாம் டெஸ்ட்!

நலம் அறிய ஆவலா? நீங்களே செய்யலாம் டெஸ்ட்!

ங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் பற்றித் தெரிந்துகொள்ள, கீழே கேட்கப்பட்டுள்ள 25 கேள்விகளுக்கு `ஆம்’, `இல்லை’ என்று பதிலளியுங்கள். நீங்கள் எத்தனை கேள்விகளுக்கு ‘ஆம்’ என்று சொல்லியிருக்கிறீர்களோ அதைப் பொறுத்து உங்களின் உடல் ஆரோக்கியத்தைக் கணக்கிடலாம். டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் தயாரா?

நலம் அறிய ஆவலா? நீங்களே செய்யலாம் டெஸ்ட்!
நலம் அறிய ஆவலா? நீங்களே செய்யலாம் டெஸ்ட்!
நலம் அறிய ஆவலா? நீங்களே செய்யலாம் டெஸ்ட்!

மேலே உள்ள கேள்விகளில் எத்தனை கேள்விகளுக்கு ‘ஆம்’ என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள் என்று பாருங்கள்.

15 முதல் 23 கேள்விகளுக்கு ‘ஆம்’ என்று பதில் சொன்னால்: நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறது

நலம் அறிய ஆவலா? நீங்களே செய்யலாம் டெஸ்ட்!

10 முதல் 14 கேள்விகளுக்கு ‘ஆம்’ என்று பதில் சொன்னால்: நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சுமாராக இருக்கிறது

5 முதல் 9 கேள்விகளுக்கு ‘ஆம்’ என்று பதில் சொன்னால்: நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சிறப்பாக இருக்கிறது.

4 கேள்விகளுக்கு ‘ஆம்’ என்று பதில் சொன்னால் மிகச் சிறப்பான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியைப் பெற்றிருக்கிறீர்கள்.

- இரா.செந்தில் குமார்