Published:Updated:

அஞ்சறைப் பெட்டி: கடலைப்பருப்பு கடலளவு பலம் தரும் புரதச் சுரங்கம்

கடலைப்பருப்பு
கடலைப்பருப்பு

வட்டமான மேல்பகுதி, தட்டையான அடிப்பகுதி... இதுதான் கடலைப்பருப்பின் நேர்த்தியான உருவ அமைப்பு.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு