ஹெல்த்
Published:Updated:

விளையாட்டும் வெயிட்லாஸும்!

விளையாட்டும் வெயிட்லாஸும்!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
விளையாட்டும் வெயிட்லாஸும்!

விளையாட்டும் வெயிட்லாஸும்!

டல் உழைப்பு என்பது குனிந்து நிமிர்ந்து வளைந்து செய்யக்கூடிய வேலை. இதன்மூலம் நிறைய கலோரிகளை எரிக்கமுடியும். விளையாட்டுகளையே உடற்பயிற்சியாகச் செய்யும்போது உடலில் சேர்ந்த கலோரிகளையும் எரிக்கமுடியும். சிரமமும் தெரியாது.

300 கலோரிகளை எரிக்கச்செய்கிற விளையாட்டு உடற்பயிற்சிகள்.

விளையாட்டும் வெயிட்லாஸும்!

- ப்ரீத்தி