Published:Updated:

ஆம், புலம்பல்கூட சில நேரம் நல்லதுதான்... ஏன்?! #WorldSuicidePreventionDay

தற்கொலை எண்ணத்தில் இருப்பவர்களைப் புலம்ப விடுங்கள். புலம்புவதன் மூலம்தான் அவர்கள் மனதில் இருக்கிற தற்கொலை எண்ணத்தை வெளியேற்ற முடியும்.