Published:Updated:

முதியவர்கள் தள்ளாமையால் விழுவதைத் தடுக்க எளிய ஆலோசனைகள்! #FallsPreventionAwarenessDay

முதியோர்களுக்கான தேசிய கவுன்சில் ஒவ்வொரு வருடமும் செப்டம்பர் 23-ம் தேதியைத் தள்ளாமையில் விழுதல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு தினமாக அனுசரிக்கிறது.

#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
Vikatan
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
மோடி முதல் கோலிவரை...
இவர்களின் வெற்றிக்கு மிக முக்கியமான காரணம்!
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
Vikatan
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
#FallsPreventionAwarenessDay
அடுத்த கட்டுரைக்கு