Published:Updated:

வெறிநாய்க் கடி... தகவல்கள்... சிகிச்சைகள்... ஆலோசனைகள்! #WorldRabiesDay

ரேபிஸ் பாதிப்பில் இருந்து நம்மையும் செல்லப்பிராணிகளையும் பாதுகாப்பதற்கான ஆலோசனைகளை அளிக்கிறார் கால்நடை மருத்துவர் எல்.அனந்தபத்மநாபன்

#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
#WorldRabiesDay
அடுத்த கட்டுரைக்கு