ஹெல்த்
Published:Updated:

சவால் மனிதர்கள்

சவால் மனிதர்கள்
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
சவால் மனிதர்கள்

ஆளுமை

ன் மீதும் தன்னைச் சுற்றியுள்ளவர்கள் மீதும் அதிக எதிர்பார்ப்புகளைக்கொண்டிருப்பார்கள். கேள்வி கேட்டுக்கொண்டேயிருப்பார்கள். தன் பெயரையும் மரியாதையும் கெடுக்கும் என்று தெரிந்தாலும் கேள்வி கேட்பதை நிறுத்த மாட்டார்கள்.

சவால் மனிதர்கள்
சவால் மனிதர்கள்

தகவல் உதவி: உளவியல் நிபுணர் ஆனந்த் பிரதாப்

- ஜெனி ஃப்ரீடா - டைப்போஃகிராபிக்ஸ்: ஏ.ஆர்.சரவணன்