ஸ்பெஷல்
Published:Updated:

அறிகுறிகளை அறிவோம்! - சர்க்கரை நோய்

அறிகுறிகளை அறிவோம்! - சர்க்கரை நோய்

அறிகுறிகளை அறிவோம்! - சர்க்கரை நோய்

ம் உடல் செல்கள் அனைத்தும் இயங்க ஆற்றல் தேவை. நாம் சாப்பிடும் உணவு, குளுகோஸாக மாற்றப்பட்டு ரத்தத்தில் கலக்கிறது. ஒவ்வொரு திசுவுக்கும் இந்த குளுகோஸ் செல்ல வேண்டுமானால், கணையத்தில் சுரக்கும் இன்சுலின் ஹார்மோன் தேவை. இந்த இன்சுலின் போதுமான அளவு சுரக்கவில்லை என்றாலோ, சுரக்கும் இன்சுலின் ஆற்றல் கொண்டதாக இல்லை என்றாலோ... ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரித்துவிடும். இதையே சர்க்கரை நோய் என்கிறோம்.

அறிகுறிகளை அறிவோம்! - சர்க்கரை நோய்
அறிகுறிகளை அறிவோம்! - சர்க்கரை நோய்
அறிகுறிகளை அறிவோம்! - சர்க்கரை நோய்