Published:Updated:

பெண்களை அதிகம் பாதிக்கும் வெள்ளைப்படுதல் பிரச்னை... தீர்வு என்ன? #VikatanPhotoCards

பெண்களுக்கு வெள்ளைப்படுதல் ஏற்படுவது இயல்பானது. ஆனாலும் சில நேரங்களில் அது ஏதோவொரு பிரச்னையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். எது இயல்பாக ஏற்படுவது, எது நோய்க்கான அறிகுறி என்பதைக் கண்டறிவது சற்று சிரமமே.

 • 1/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 2/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 3/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 4/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 5/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 6/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 7/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 8/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 9/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 10/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 11/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 12/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 13/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 14/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 15/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 16/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 17/18

  வெள்ளைப்படுதல்

 • 18/18

  வெள்ளைப்படுதல்