உலகம் பலவிதம்
கலாய்
சினிமா
Published:Updated:

பட்டப்பெயர்கள் பலவிதம்!

பட்டப்பெயர்கள் பலவிதம்!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
பட்டப்பெயர்கள் பலவிதம்!

பட்டப்பெயர்கள் பலவிதம்!

ர்ல இருக்கிற எல்லோருக்கும் ஏதாவது ஒரு பட்டப்பெயர் இருக்கும். அவற்றை அசைபோடுவதே இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கம். இவை தமிழகத்தின் பட்டப்பெயர்களுக்கான தேடல்.

பட்டப்பெயர்கள் பலவிதம்!
பட்டப்பெயர்கள் பலவிதம்!

உங்களுக்கு இருக்கும் பட்டப்பெயர்களை நினைச்சுக் கமுக்கமா சிரிச்சுக்கோங்க மக்கழே...

- விக்கி