கட்டுரைகள்
தொடர்கள்
Published:Updated:

பேரைச்சொல்லி ஊத்திக்குடி!

பேரைச்சொல்லி ஊத்திக்குடி!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
பேரைச்சொல்லி ஊத்திக்குடி!

தமிழக மக்களில் ஒருவர்கூட பட்டினியால் வாடவில்லை. இதைத்தான் ஔவையார் ‘வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன்’னு சொல்லியிருக்கார்!

பேரைச்சொல்லி ஊத்திக்குடி!
பேரைச்சொல்லி ஊத்திக்குடி!
பேரைச்சொல்லி ஊத்திக்குடி!
பேரைச்சொல்லி ஊத்திக்குடி!
பேரைச்சொல்லி ஊத்திக்குடி!