சினிமா
கட்டுரைகள்
Published:Updated:

மல்லுக்கட்டு... ஜல்லிக்கட்டு!

மல்லுக்கட்டு... ஜல்லிக்கட்டு!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
மல்லுக்கட்டு... ஜல்லிக்கட்டு!

நான் ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டத்தைச் சாத்தினமாதிரி தடியடி நடத்தி, துணைப்பிரதமர் ஆகியிருப்பேன்!

மல்லுக்கட்டு... ஜல்லிக்கட்டு!
மல்லுக்கட்டு... ஜல்லிக்கட்டு!
மல்லுக்கட்டு... ஜல்லிக்கட்டு!
மல்லுக்கட்டு... ஜல்லிக்கட்டு!
மல்லுக்கட்டு... ஜல்லிக்கட்டு!
மல்லுக்கட்டு... ஜல்லிக்கட்டு!