கட்டுரைகள்
Published:Updated:

கேட்டுச்சா கேட்டுச்சா?

கேட்டுச்சா கேட்டுச்சா?
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
கேட்டுச்சா கேட்டுச்சா?

கூர்யா உண்மையான பேர் ஜோசப் கூர்யான்னு சொன்னா சிரிச்சிடுவாங்க. அவர் ஒயிப் முஸ்லிம்னு சொல்லுவோம்!

கேட்டுச்சா கேட்டுச்சா?
கேட்டுச்சா கேட்டுச்சா?
கேட்டுச்சா கேட்டுச்சா?
கேட்டுச்சா கேட்டுச்சா?
கேட்டுச்சா கேட்டுச்சா?