பேட்டி - கட்டுரைகள்
Published:Updated:

உஷார்பத்திரி ரெய்டு!

உஷார்பத்திரி ரெய்டு
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
உஷார்பத்திரி ரெய்டு

உஷாரய்யா உஷாரு...

பொந்துக்கல் போணிவாசனின் ஆணவம்...
பொந்துக்கல் போணிவாசனின் ஆணவம்...
தெறித்து ஓடுகிறார் கோஜேந்திர கோலாஜி...
தெறித்து ஓடுகிறார் கோஜேந்திர கோலாஜி...
ஆரம்பிச்சிட்டாரு...
ஆரம்பிச்சிட்டாரு...
நேர்மைடா... நீதிடா...
நேர்மைடா... நீதிடா...
குஜய்க்கு வந்தது குடைச்சல்...
குஜய்க்கு வந்தது குடைச்சல்...