சினிமா
Published:Updated:

ஒரு தளபதி மன்னன் ஆனா...

ஒரு தளபதி மன்னன் ஆனா...
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
ஒரு தளபதி மன்னன் ஆனா...

தனிரத்னம் ஹிஸ்டரி படத்தில் நடிக்க முடியாதவர்கள் தனி ஆவர்த்தனத்துடன் கிளம்பினால்... முதலில் கஜினி!

ஒரு தளபதி மன்னன் ஆனா...
ஒரு தளபதி மன்னன் ஆனா...
ஒரு தளபதி மன்னன் ஆனா...
ஒரு தளபதி மன்னன் ஆனா...
ஒரு தளபதி மன்னன் ஆனா...