கட்டுரைகள்
சினிமா
Published:Updated:

கதம் கதம்... முடிஞ்சது ஆரம்பிச்சாச்சு!

கதம் கதம்... முடிஞ்சது ஆரம்பிச்சாச்சு!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
கதம் கதம்... முடிஞ்சது ஆரம்பிச்சாச்சு!

ரம்மி கவியின் ரணகளம்...இந்தியா ரிஷிகள் உருவாக்கிய தேசம். அதனால் இனிமேல் யாரும் சவரம் செய்யக்கூடாது...

கதம் கதம்... முடிஞ்சது ஆரம்பிச்சாச்சு!
கதம் கதம்... முடிஞ்சது ஆரம்பிச்சாச்சு!