வருமான வரி கால்குலேட்டர்

கணக்கிட விரும்பும் நிதியாண்டு

2023 பட்ஜெட்டுக்கு முன்
FY 2023-2024 New Update
2023 பட்ஜெட்டுக்குப் பின்

வயது வரம்பு

வயதுக்குக் கீழ் (Under 60 Years)
வயது வரை (Senior Citizen)
வயதுக்கு மேல் (Very Senior Citizen)
நிதி ஆண்டு (Financial Year)
தற்போதைய
வரிமுறை (Old Tax Regime)
புதிய
வரிமுறை (New Tax Regime)
i
வீட்டு வாடகைப்படி விலக்கு கணக்கீடு (CALCULATE HRA EXEMPTION)
i
i
i
i
i

பட்ஜெட் 2023 மாற்றங்கள்

  • சம்பளத்தின் மீதான நிலை கழிவு - ரூ.50,000 புதிய வரிமுறையில் தற்போது சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
  • உங்கள் வருமானம் 7,00,000 அல்லது அதற்கு குறைவாக இருப்பின், புதிய வரிமுறையின் கீழ் வரி எதுவும் கட்டத் தேவையில்லை.
  • புதிய வரிமுறையில் வரி விதிப்பிற்கான வருமான அடுக்கில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது (விவரம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது).
  • பழைய வரிமுறையில் தற்போது எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
  • வரிதாரர்கள் பழைய வரிமுறை மற்றும் புதிய வரிமுறை ஆகிய இரண்டில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம்.

வீட்டுப் வாடகைப்படி, பயண சலுகை விடுப்பு, தொழில்றை வரி மற்றும் VI-A இன் கீழ் கிடைக்கும் பெரும்பாலான விலக்குகள், 80C (ஆயுள் காப்பீடு போன்றவை), 80 சிசிடி (1 பி) (என்.பி.எஸ்ஸில் ரூ .50,000 வரை உங்கள் பங்களிப்பு), 80 டி (மருத்துவ காப்பீடு), 80 இ (கல்வி கடனுக்கான வட்டி) போன்றவை.புதிய எளிமைப்படுத்தப்பட்ட வருமான வரி முறையின் கீழ் சுமார் 70 விலக்குகள் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

பழைய வரி விதிப்பு முறை

Income SlabsIncome Tax Rate
₹ 2,50,000 வரைNIL
₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000 வரை5%
₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 வரை20%
₹ 10,00,000-க்கு மேல்30%

புதிய வரி விதிப்பு முறை (பட்ஜெட்டுக்கு முன்)

Income SlabsIncome Tax Rate
₹ 2,50,000 வரைNIL
₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000 வரை5%
₹ 5,00,001 - ₹ 7,50,000 வரை10%
₹ 7,50,001 - ₹ 10,00,000 வரை15%
₹ 10,00,001 - ₹ 12,50,000 வரை20%
₹ 12,50,001 - ₹ 15,00,000 வரை25%
₹ 15,00,000-க்கு மேல்30%

புதிய வரி விதிப்பு முறை (பட்ஜெட்டுக்குப் பின்)

Income SlabsIncome Tax Rate
₹ 3,00,000 வரைNIL
₹ 3,00,001 - ₹ 6,00,000 வரை5%
₹ 6,00,001 - ₹ 9,00,000 வரை10%
₹ 9,00,001 - ₹ 12,00,000 வரை15%
₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000 வரை20%
₹ 15,00,000-க்கு மேல்30%
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த வரி கால்குலேட்டர் சில அனுமானங்களின் கீழ் செயல்படுகிறது. எனவே, உங்கள் உண்மையான வரி பொறுப்பு வேறுபடலாம். வாசகர்கள் தகுந்த தொழில்முறை ஆலோசனையைப் பெற அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.