திருத்தலங்கள்

வரம் பல அருளும் வைகாசி விசாகம்
Vikatan Correspondent

வரம் பல அருளும் வைகாசி விசாகம்

வில்லேந்தி வினை அகற்றும் வேலுடையான்பட்டு வேலவன்
Vikatan Correspondent

வில்லேந்தி வினை அகற்றும் வேலுடையான்பட்டு வேலவன்

கல்வி வரம் அருளும் எண்கண் முருகன்
Vikatan Correspondent

கல்வி வரம் அருளும் எண்கண் முருகன்

நாகதோஷம் தீர்க்கும் குமரக்கோட்டம் சுப்ரமணியன்
Vikatan Correspondent

நாகதோஷம் தீர்க்கும் குமரக்கோட்டம் சுப்ரமணியன்

திருமண வரம் அருளும் குன்றத்தூர் சுப்பிரமணியர்
Vikatan Correspondent

திருமண வரம் அருளும் குன்றத்தூர் சுப்பிரமணியர்

சத்ருபயம் தீர்க்கும் சிவசுப்பிரமணியர்
Vikatan Correspondent

சத்ருபயம் தீர்க்கும் சிவசுப்பிரமணியர்

அறியாது செய்த பிழை பொறுத்தருளும் ஓதிமலையாண்டவர்
Vikatan Correspondent

அறியாது செய்த பிழை பொறுத்தருளும் ஓதிமலையாண்டவர்

முருகப்பெருமானின் பதினெட்டு திருவடிவங்கள்...
Vikatan Correspondent

முருகப்பெருமானின் பதினெட்டு திருவடிவங்கள்...

செவ்வாய் தோஷம் தீர்க்கும் சென்னிமலை தண்டாயுதபாணி
Vikatan Correspondent

செவ்வாய் தோஷம் தீர்க்கும் சென்னிமலை தண்டாயுதபாணி

முன்வினைகளை அகற்றும் வேளிமலை குமரன்
Vikatan Correspondent

முன்வினைகளை அகற்றும் வேளிமலை குமரன்

குழந்தைகளைக்காத்தருளும் குறுக்குத்துறை முருகன் கோயில்
Vikatan Correspondent

குழந்தைகளைக்காத்தருளும் குறுக்குத்துறை முருகன் கோயில்

ஞானகுருவாகி நல்லருள் வழங்கும் ஞானமலை முருகன்
Vikatan Correspondent

ஞானகுருவாகி நல்லருள் வழங்கும் ஞானமலை முருகன்

குரு ராகவேந்திரர் வழிபட்ட பாகசாலை பாலசுப்பிரமணியர்
Vikatan Correspondent

குரு ராகவேந்திரர் வழிபட்ட பாகசாலை பாலசுப்பிரமணியர்

சிக்கல்கள் அனைத்தும் தீர்க்கும் சிங்காரவேலர்
Vikatan Correspondent

சிக்கல்கள் அனைத்தும் தீர்க்கும் சிங்காரவேலர்

கந்த சஷ்டிக் கவசம்
சி.வெற்றிவேல்

கந்த சஷ்டிக் கவசம்