கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

ஒடிசா கோர ரயில் விபத்து

துடித்த மக்கள்... அலட்சிய மத்திய அரசு!

விபத்து விசாரணையை சி.பி.ஐ-க்கு மாற்றியிருக்கிறது மத்திய அரசு. இந்த விபத்துக்குப் பொறுப்பேற்பதாக மத்தியிலுள்ள ஒருவர்கூட இதுவரை வாய் திறக்கவில்லை. ‘

துரைராஜ் குணசேகரன்
11/06/2023
அரசியல்
சமூகம்