கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

நெஞ்சு பொறுக்குதிலையே!

நெஞ்சு பொறுக்குதிலையே!

கிராமத்தின் மையப்பகுதியிலுள்ள விநாயகர் கோயில் குளத்தில், பட்டியல் சமூகத்தினர் யாரும் குளிக்கக் கூடாது என்ற ஊர்க் கட்டுப்பாடு இருக்கிறது. அங்கிருக்கும் டீக்கடையில், பட்டியலினச் சமூகத்தினருக்குத் தனிக் குவளைதான்

ஜூனியர் விகடன் டீம்
04/01/2023
சமூகம்