கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

மோடி

ஓர் அறிக்கை... ஓர் ஆவணப்படம்... ஆட்டம் காணும் மோடி!

இரண்டு ஆண்டுகள் அதானி குழுமங்களைத் தொடர் ஆய்வுகள் செய்து, 106 பக்கங்கள் கொண்ட அறிக்கையை, கடந்த ஜனவரி 24-ம் தேதி வெளியிட்டது ‘ஹிண்டன்பர்க்.’ அதில், அதானியைக் குற்றம்சாட்டி எழுப்பப்பட்டிருக்கும் 88 கேள்விகள்தான் விவகாரமானவை

ச.அழகுசுப்பையா
05/02/2023
அரசியல்
சமூகம்
அலசல்