கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

ஜெயக்குமார்

தவறு செய்யும் அமைச்சர்களை நீக்கும் தைரியம் ஸ்டாலினுக்கு கிடையாது! - ஜெயக்குமார் சுளீர்

ஸ்டாலினின் மருமகன் சபரீசன் விரைவில் ஆட்சிக்கு வரலாம்!

அன்னம் அரசு
05/10/2022
அரசியல்
அலசல்