கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

Vikatan

''வசூல் எவ்வளவு... என் பங்கு என்னாச்சு?''

ஓப்பன் மைக்கில் வறுத்தெடுத்த ஆஸ்ரா கர்க்

Vikatan Correspondent
07/03/2012
ஏரியா ரவுண்ட்ஸ்