கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

அதிரவைக்கும் ஹவாலா கும்பல்!

அதிரவைக்கும் ஹவாலா கும்பல்! - வைரம்... தங்கம்... போதைப்பொருள்!

வெளிநாடுகளிலிருந்து தமிழகத்துக்கு தினம்தோறும் தங்கம், வைரம், போதைப்பொருள்கள் கொண்டு வரப்படுவது அதிகரித்திருக்கிறது.

ந.பொன்குமரகுருபரன்
08/01/2023
அரசியல்
அலசல்