கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

வேங்கைவயல்

“இன்னும் நாறிக்கொண்டுதான் இருக்கிறது முதல்வரே!”

குடிக்கிற தண்ணியில மலத்தைக் கலந்தது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை, காலத்துக்கும் இந்த ஊருக்கு மாறாத அசிங்கம்கிறது யாருக்குப் புரியுது... பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கதறுறாங்க.

Guest Contributor
08/03/2023
அலசல்