கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

பார் உரிமையாளர்கள்

மாதம் ரூ.60 கோடி - ‘பொல்லாத அமைச்சர்’ - வெடிக்கும் பார் உரிமையாளர்கள்

நாங்கள் கட்சி சார்ந்து இந்தத் தொழிலில் ஈடுபடவில்லை. அ.தி.மு.க - தி.மு.க என எல்லா ஆட்சிக்காலங்களிலும் பார்களை நடத்தியிருக்கிறோம்.

ஆர்.பி.
09/01/2022
அலசல்