கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

ஸ்டாலின்

2 ஆண்டுகள்... செய்ததும்... செய்யாததும்!

ஆட்சியின் நிர்வாகக் கோளாறுகள் ஒரு பக்கம் முதல்வரைக் கலங்கடித்திருக்கும் நிலையில், அவர் தூக்கத்தையே கெடுத்தன அமைச்சர்கள், நிர்வாகிகள் சிலரின் செயல்பாடுகள்.

ஜூனியர் விகடன் டீம்
10/05/2023
அரசியல்