கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

எங்கும் எதிலும் எப்போதும் பெண்கள்

“நாங்கள் பாதுகாப்பாக இல்லை!” - எங்கும் எதிலும் எப்போதும் பெண்கள்

பெண்கள்மீது நிகழ்த்தப்படும் மிகப்பெரிய வன்முறை பாலியல்ரீதியிலான சுரண்டல்தான். தமிழ்நாட்டில் சிறுமிகள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமை தற்போது அதிகரித்திருக்கிறது.

நிவேதா த
11/01/2023
அரசியல்
அலசல்
சமூகம்