கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

மிஸ்டர் கழுகு: சுவாதியை தேடி வந்த பெங்களூரு மனிதர்கள்!

மிஸ்டர் கழுகு: சுவாதியை தேடி வந்த பெங்களூரு மனிதர்கள்!

லேப்டாப் எங்கே? தாக்கியது யார்?

Vikatan Correspondent
13/07/2016