கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

முடிவுறா வழக்குகள்... அலட்சிய காவல்துறை...

முடிவுறா வழக்குகள்... அலட்சிய காவல்துறை... அக்கறை காட்டுமா அரசு?

ஆட்சிக்கு வந்த ஒரு வருடத்தில் வேகமாக நகர்ந்த இந்த ரெய்டுகள், விசாரணைகள் அதன் பிறகு அமுங்கிப்போய்விட்டன.

ந.பொன்குமரகுருபரன்
14/05/2023
அலசல்