கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

வெள்ளம்

மிதக்கும் தலைநகரம்... யார் அலட்சியம்?

பூகோளரீதியாகவே சென்னை மாநகரம் ஒரு நீர்ப்பிடிப்புள்ள பகுதி. நகருக்குள் மட்டும் அடையாறு, கூவம், கொசஸ்தலை என மூன்று ஆறுகள் ஓடுகின்றன.

துரைராஜ் குணசேகரன்
14/11/2021
அலசல்