கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

கூட்டணி ‘குய்யோ... முய்யோ’

“கொடியை ஆட்டிக்கிட்டு வராதீங்க!” - கூட்டணி ‘குய்யோ... முய்யோ’

தறிப்பட்டறை வைத்திருப்போரிடம் மின்கட்டண உயர்வு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இந்த விவகாரத்தில் நாங்கள்தான் எதையும் வெளிப்படையாகப் பேச முடியாத தர்மசங்கடத்தில் இருக்கிறோம்.

ச.அழகுசுப்பையா
15/02/2023
அலசல்
சமூகம்