கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

அம்மோனியம் நைட்ரேட் அபாயம்

அம்மோனியம் நைட்ரேட் அபாயம்! - எங்கே போச்சு 16,000 டன்?

ஒரு விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்த பிறகுதான் அது பற்றிய எச்சரிக்கை உணர்வே அரசுக்கு ஏற்படுகிறது.

ஜூனியர் விகடன் டீம்
16/08/2020
அலசல்