கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

வள்ளலார் ஐ.ஏ.எஸ்

கொலை மிரட்டலில் ஐ.ஏ.எஸ்! - களையெடுத்தது காரணமா?

“அவருக்கு கொலை மிரட்டல் வந்ததாகவும் சொல்கிறார்கள். இப்போது மிரட்டல்கள் உச்சத்திலிருக்கும் நிலையில் அவரைக் கொலை செய்யக்கூடத் தயங்க மாட்டார்கள்”

ஆர்.குமரேசன்
19/08/2020
சமூகம்