கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

அலட்சிய அமைச்சர்கள்... அவதியில் மக்கள்!

அலட்சிய அமைச்சர்கள்... அவதியில் மக்கள்!

தமிழ்நாட்டில் புலிப்பால்கூட வாங்கிவிடலாம்போல, ஆவின் பால் கிடைப்பது குதிரைக்கொம்பாக இருக்கிறது” எனக் கொதிக்கிறார்கள் மக்கள்.

மனோஜ் முத்தரசு
22/03/2023
அலசல்