கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

 ஆன்லைன் சூதாட்டம்

கவர்னரின் கள்ள மௌனம்... காவு வாங்கப்படும் உயிர்கள்!

ஆன்லைன் சூதாட்ட விளையாட்டுகள் திறனை மேம்படுத்துவதாகச் சொல்வது தவறானது. ஆன்லைன் விளையாட்டுகளை முறைப்படுத்த முடியாது என்பதால், முழுவதுமாகத் தடைசெய்ய வேண்டும்

துரைராஜ் குணசேகரன்
25/12/2022
அலசல்