கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

கருணாஸ்

“அ.தி.மு.க நாசமாகப்போனால் எனக்கென்ன?” - கூல் கருணாஸ்!

என்ன நடக்கிறது என்றே தெரியவில்லை. வேண்டப்பட்டவர்களுக்கு விருதுகள் கொடுக்கிற வேலைகள் மட்டும் நடந்துகொண்டிருக்கின்றன

உமர் முக்தார்
28/08/2022
அரசியல்
அலசல்