கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

கமல்

“ஊழலின் பிக் பாஸ் எடப்பாடி!” - வெடிக்கும் கமல்

என் அப்பா அடிக்கடி என்னிடம், ‘எல்லாவற்றிலும் அரசியல் இருக்கிறது. அரசியல் நம்முடன் கலந்திருக்க வேண்டும். அரசியலால்தான் சுதந்திரமே கிடைத்தது’ என்பார்.

சே.த இளங்கோவன்
31/01/2021
அரசியல்