சிறப்புக்கட்டுரைகள்
Published:Updated:

கண்கவர் கல்யாண ஆடைகள்!

புடவைகள்

திருமணத்தன்று அணியும் ஆடைகள் நம்மை இன்னும் பிரைட்டாக மற்றவர்கள் மத்தியில் காண்பிக்க வேண்டும்தானே! அதற்காகவே நிச்சயதார்த்தம், முகூர்த்தம், ரிசப்ஷன் என ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும், ஒவ்வொரு விதமாக அலங்கரித்துக்கொள்ள மணப்பெண்ணுக்கான ஆடை வகைகள் இங்கே அணிவகுக்கின்றன...

கண்கவர்  கல்யாண ஆடைகள்!
கண்கவர்  கல்யாண ஆடைகள்!
கண்கவர்  கல்யாண ஆடைகள்!
கண்கவர்  கல்யாண ஆடைகள்!
கண்கவர்  கல்யாண ஆடைகள்!
கண்கவர்  கல்யாண ஆடைகள்!
கண்கவர்  கல்யாண ஆடைகள்!