Published:Updated:

அன்னம் படைத்து அன்பைப் பரிமாறுவோம்..! | Children's Day Event

அன்னம் படைத்து அன்பைப் பரிமாறுவோம்...! | #ChildrensDay2019

Children's day கொண்டாடுவதை முன்னிட்டு அவள் விகடன் நடத்திய 'அம்மாவின் அன்பு' நிகழ்ச்சி தாயின் அன்பை அறியாத ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு உணவிட்டு மகிழ்விக்கும் உன்னதமான நிகழ்ச்சி.