22 தங்கப் பெண்கள்
தொடர்கள்
லைஃப்ஸ்டைல்
தன்னம்பிக்கை
Published:Updated:

வேண்டும்! - 22 தங்கப் பெண்கள்!

22 தங்கப் பெண்கள்
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
22 தங்கப் பெண்கள்

22 தங்கப் பெண்கள்

அவள் விகடனின் 22-ம் ஆண்டு மலரில் 22 காரட் தங்கப் பெண்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமையடைகிறோம். இந்தப் பொன்மணிகள் தாங்கள் எடுத்த காரியத்தில் உள்ளத்தையும் உழைப்பையும் முழுமையாகச் செலுத்தி வெற்றி கண்டவர்கள். பணியோ, தொழிலோ, சேவையோ, போராட்டமோ... எதிலும் மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடன் ஈடுபடுகிறவர்கள்.

22 தங்கப் பெண்கள்
22 தங்கப் பெண்கள்

பல்வேறு துறைகளிலும் செயல்படுகிற இந்தப் பெண்கள் அளிக்கும் செய்தி நம்மில் பல மாற்றங்களை உருவாக்குவது உறுதி. இந்தப் பெண்கள் 'வேண்டும்' என்று சொல்கிற ஒவ்வொன்றும் நமக்கும் அவசியம் வேண்டும்!