நாட்டு நடப்பு
தொடர்கள்
Published:Updated:

பசுமை ஒலி

 பசுமை ஒலி
News
பசுமை ஒலி

பசுமை ஒலி

 பசுமை ஒலி

நீங்கள் வயல்வெளியில் இருந்தாலும் சரி... வீட்டில் இருந்தாலும் சரி... வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் சரி... 044 66802917* என்ற எண்ணைத் தொடர்புகொண்டு, 24 மணி நேரமும் பசுமை ஒலியைக் கேட்கலாம்... அப்படியே பயன்படுத்தலாம்!

ஜீரோ பட்ஜெட் இயற்கை விவசாயத் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி அறிய எண் 1-ஐ அழுத்துங்கள்

 பசுமை ஒலி

ஜீரோ பட்ஜெட் விவசாயம்  -  1
 
பீஜாமிர்தம்  - 2

ஜீவாமிர்தம்  -  3

கனஜீவாமிர்தம் -   4

நீம் அஸ்திரம்  -  5

பிரம்மாஸ்திரம்  -  6

அக்னி அஸ்திரம்  -  7

சுக்கு அஸ்திரம்  -  8

மூடாக்கு -   9

பாரம்பர்ய இயற்கை விவசாயத் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி அறிய எண் 2-ஐ அழுத்துங்கள்

 பசுமை ஒலி

பல தானிய விதைப்பு  -  1

விதைநேர்த்தி  -  2

பஞ்சகவ்யா  -    3

அமிர்தக் கரைசல்  -  4

அரப்புமோர் கரைசல்  -  5

தேமோர் கரைசல்  -  6

இ.எம். திறமி  -  7

வேப்பங்கொட்டைக் கரைசல் -   8

மூலிகைப் பூச்சிவிரட்டி -   9

கால்நடை வளர்ப்புப் பற்றி அறிய எண் 3-ஐ அழுத்துங்கள்

 பசுமை ஒலி

கால்நடை இசை  -  1

மாட்டுக் கொட்டகை -   2

வாய்ப்புண்ணுக்கு சிகிச்சை  -  3

நஞ்சுக்கொடிப் பிரச்னை -   4

சீம்பால் சாப்பிடலாமா? -   5

பால் கறவை நேரம் -   6

நாவரணை நோய்  -  7

கோமாரி நோய்  -  8

கழிச்சல் நோய்  -  9

* சாதாரண கட்டணம்