Published:Updated:

‘‘விவசாய மானியங்களுக்கு வெட்டு... கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு துட்டு!’’

‘‘விவசாய மானியங்களுக்கு வெட்டு... கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு துட்டு!’’
‘‘விவசாய மானியங்களுக்கு வெட்டு... கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு துட்டு!’’

மோடிக்கு ஜூ.கோ சுளீர் கடிதம்!ஜூனியர் கோவணாண்டி, ஓவியம்: ஹரன்

அடுத்த கட்டுரைக்கு