Published:Updated:

நான் ஸ்ரீலங்கன் இல்லை!

நான் ஸ்ரீலங்கன் இல்லை!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
நான் ஸ்ரீலங்கன் இல்லை!

கவிதை: தீபச்செல்வன், ஓவியம்: ஹாசிப்கான்

நான் ஸ்ரீலங்கன் இல்லை!

ழிகளைக் கடக்க 

என்னிடம் ஒரு கடவுச்சீட்டு இருக்கிறது

பாலஸ்தீனரின் கையிலிருக்கும்

இஸ்ரேலிய கடவுச்சீட்டைப்போல.

சோதனைச்சாவடிகளைக் கடக்க

என்னிடம் ஓர் அடையாள அட்டை இருக்கிறது

ஈராக்கியரிடம் இருக்கும்

அமெரிக்க அடையாள அட்டையைப்போல.

செலவுசெய்ய என்னிடம்

சில நாணயக் குற்றிகள் இருக்கின்றன

சிரியப் பிரஜையிடம் இருக்கும்

பிரெஞ்சு நாணயக் குற்றிகள்போல.

என்னுடைய மண்ணில்

ஒரு தேசிய கீதம் ஒலிபரப்பப்படுகிறது

மணிப்பூரில் ஒலிக்கும்

இந்திய கீதம் போல.

என்னுடைய மண்ணில்

ஒரு கொடி ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது

திபெத்தில் பறக்கும்

சீனக்கொடி போல.

என்னுடைய விரலில்

நாடற்ற அகதியின் முத்திரை இருக்கிறது

மியன்மரியரின் கையில்

தீயால் இடப்பட்ட காயத்தைப்போல.