Published:Updated:

காத்திருக்கும் களம்... இது வைரஸுக்கு எதிரான வார் ரூம்!

வார் ரூம்
வார் ரூம்

நோய்த் தடுப்பு, நோய்ப் பரவல் கட்டுப்பாடு ஆகிய கட்டங்களையெல்லாம் தாண்டி, நோய் தாக்கியவர்களைப் பாதுகாக்கும் அவசியத்தில் இருக்கிறது இந்தியா.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு