கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

ஆட்டோ எக்ஸ்போ 2023

ஆட்டோ எக்ஸ்போ 2023 - 360 டிகிரி ரவுண்ட்-அப்! - கார்ஸ் - MARUTI SUZUKI

கிட்டத்தட்ட 8 டிகிரிக் குளிரில்… நொய்டாவில் உள்ள எக்ஸ்போ மார்ட்டில்… ஜனவரி மாதம் செம ஹாட்டாக நடந்தது இந்த 2023 ஆட்டோ எக்ஸ்போ. இத்தனைக்கும் இந்த எக்ஸ்போவில் பல நிறுவனங்கள் கடை விரிக்கவில்லை.

AROKIAVELU P
01/02/2023
ஆசிரியர் பக்கம்
கார்ஸ்