கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

கௌதம் அதானி

அதிர்ச்சி கொடுத்த ஹிண்டன்பர்க்... ஆட்டம் கண்ட அதானி... பங்குச் சந்தை பாதுகாப்பாகத்தான் இருக்கிறதா?!

2020-ல் 20 பில்லியன் டாலராக மட்டுமே இருந்த அதானியின் சொத்து மதிப்பு 2022 காலத்தில் 120 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்தது!

ஜெ.சரவணன்
12/02/2023
நடப்பு
பங்குச் சந்தை
தொடர்கள்