கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

பாசிட்டிவ் பொருளாதாரம்...

பாசிட்டிவ் பொருளாதாரம்... முன்னேற்றத்தில் 20 நிறுவனங்கள்... கவனிக்க வேண்டிய 3 பங்குகள்!

2021-22 நிதியாண்டில் நாட்டில் நடந்த பணப் பரிமாற்றங்களில் 88% பரிமாற்றங்கள் ஏதாவது ஒரு டிஜிட்டல் முறையின் மூலம் நடந்துள்ளது!

செளரப் முகர்ஜி, நிறுவனர், மார்செல்லஸ் இன்வெஸ்ட்மென்ட் மேனேஜர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்
15/01/2023
பங்குச் சந்தை
நடப்பு
தொடர்கள்