கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

சொத்து, நிதி...
நாமினி நியமனம்
ஏன் அவசியம்?

சொத்து, நிதி... நாமினி நியமனம் ஏன் அவசியம்? - விரிவான விளக்கம்

நியமனதாரர் பணத்தைப் பெறலாமே தவிர, எந்த ஒரு நிதியத்திலும் பணத்தை அவர் உரிமை கோர முடியாது.

முகைதீன் சேக் தாவூது . ப
19/07/2020
நடப்பு
பங்குச் சந்தை