கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

வீட்டுமனை...

பள்ளத்தில் வீடுகள்... வெள்ளத்தில் வாழ்க்கை... வீட்டுமனை வாங்குபவர்களுக்கு மழைக்கால உஷார் டிப்ஸ்!

வீட்டுமனை வாங்கும்போதும், வீடு கட்டும்போதும் மழைக்காலத்தை மனதில் கொண்டு திட்டமிட்டால், உங்கள் கனவு வீட்டில் நிம்மதியாக வாழலாம்.

ஜெ.சரவணன்
20/11/2022
பங்குச் சந்தை
தொடர்கள்
நடப்பு